Polykarbonát > Jak vrátit zboží ?

Jak vrátit zboží?

Dle zákona 89/2012 Sb. v platném znění má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží pak musí být vráceno Kupujícím (na náklady Kupujícího) na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík (v případě poslání Českou poštou nebo jiným dopravcem), případně přivezeno osobně na jakoukoliv pobočku Prodávajícího (viz kontakty). Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. V souladu se zákonem mohou být Kupujícímu vyúčtovány náklady spojené s uvedením vráceného zboží do prodejeschopného stavu (tj. budou vyúčtovány případné chybějící díly, případné přebalení, případné vyčištění apod.). Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura nebo pokladní doklad. Na základě takto vráceného zboží budou Kupujícímu vráceny peníze. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. Na vrácení zboží doporučujeme předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo prodejního dokladu) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na učet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis". K vrácení zboží je možné využít i formulář z webových stránek Prodávajícího.

DŮLEŽITÉ: 

Vzhledem k rozměrům většiny zboží a ke způsobu distribuce, není možné pro vrácení zboží využít v žádném případě nákladní vozidlo Prodávajícího (ani oproti úhradě). Na vozidle je naloženo zboží pro další zákazníky na trase a není možné cokoliv přikládat. Řidič se pak většinou ani nevrací do skladů Prodávajícího. Dopravu vráceného zboží si proto musí vždy samostatně zajistit Kupující.

Doporučený postup vrácení zboží:

 1. Ve lhůtě 14 dnů po obdržení zboží (počítá se od prvního dne po převzetí od dopravce nebo po vyzvednutí na pobočce prodávajícího) zašlete prodávajícímu vhodným způsobem informaci, že odstupujete od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů – doporučujeme využít tohoto formuláře (strana č. 1).  V případě odeslání poštou je rozhodující poštovní razítko zásilky. Jako nejvhodnější doporučujeme poslat email na adresu odstoupeni.od.smlouvy@lanitplast.cz.

 2. Z důvodu hladkého průběhu vrácení zboží doporučujeme o úmyslu vrátit zboží informovat předem Prodávajícího (např. telefonicky) na provozovně, kam budete zboží odesílat (není to však vaší povinností, ale vyřízení vrácení zboží to značně urychlí).

 3. Zboží je nutné odeslat zpět prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy nákupu (počítá se od prvního dne po odstoupení). V případě odeslání poštou je rozhodující poštovní razítko zásilky, v případě odeslání dopravcem pak datum nakládky z transportních dokladů dopravce.

 4. Zboží znovu zabalte co nejlépe tak, aby v průběhu transportu k Prodávajícímu nedošlo k jeho poškození.

 5. Pokud budete zboží odesílat poštou nebo smluvním dopravcem označte zboží vhodným popisem, aby bylo možné zboží identifikovat – potřebujeme získat informaci, že se jedná o vrácené zboží v zákonné lhůtě + kdo byl kupujícím (vhodná je kopie nákupního dokladu a ideální je přiložit vyplněný Formulář oznámení o odstoupení od kupní smlouvy).  V každém případě ke zboží přiložte minimálně kontakt na sebe – ideálně fungující mobilní telefon. Neidentifikovatelné zboží bez těchto informací bude vráceno odesilateli.

 6. Zboží musí být v souladu se zákonem vráceno Kupujícím na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík (v případě poslání Českou poštou nebo jiným dopravcem), případně přivezeno na jakoukoliv pobočku Prodávajícího (viz kontakty). Zboží nemusí být vráceno včetně původního obalu, pak ale platí obsah bodu 10.  Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.

 7. Náklady související s vrácením zboží (dopravné od Vás zpět k naší firmě) nese kupující, tedy Vy. Je pouze na Vás, jaký způsob dopravy zvolíte. Pro menší zásilky doporučujeme jako dopravce Českou poštu, pro větší zásilky doporučujeme např. společnosti GEIS CZ, s.r.o. (www.geis-group.cz) nebo TOPTRANS EU a.s. (www.toptrans.cz) nebo jiného dopravce. Aktuální ceny dopravy naleznete na webových stránkách dopravců.

 8. Prodávající v co nejkratší lhůtě zboží zkontroluje, ověří jeho kompletnost a nepoškozenost.

 9. Pokud bude zboží kompletní a neporušené, pak do 14 dnů od Odstoupení od smlouvy a od vrácení zboží vrátí Prodávající Kupujícímu peníze za nákup v plné výši podle kupního dokladu (včetně všech ostatních nákladů jako dopravné a doběrečné).

 10. Zboží je možné vrátit i bez originálního obalu zabalené pro potřeby vrácení jiným vhodným způsobem. Chybějící, případně Kupujícím popsaný nebo jinak poničený obal (např. adresami nebo vzkazy apod.) může být důvodem k přebalení výrobku. Upozorňujeme, že o náklady na přebalení do náhradního originálního balení může být v souladu se zákonem snížena výše vrácené kupní ceny.

 11. POZOR – výše vrácené kupní ceny může být snížena o náklady Prodávajícího spojené s uvedením vráceného zboží do původního stavu (tj. mohou být vyúčtovány případné chybějící díly výrobku nebo oprava výrobku, může být vyúčtováno i případné vyčištění nebo uvedení zboží do původního předprodejního stavu). Kupující je odpovědný za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou a vlastnostmi.


FORMULÁŘ A POSTUP PRO ODSTROUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ K TISKU

INFORMACE O NÁKLADECH NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ (PŘI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY) K TISKU

Užitečné informace

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Informace o cookies